Biziň kompaniýamyzyň ýörelgesi hil taýdan ähli görkezijilere görä kemsiz önüm öndürmekdir. Şonuň üçin biziň PET preformalarymyz dünýäde şu ugurda öňdebaryjy Husky Injection Molding Systems Ltd. kompaniýasynyň enjamlarynda öndürilýär.


Our Certificates