About Us

"Ak-Gap" Hojalyk Jemgyýeti 2007-nji ýylda esaslandyryldy. "Ak-Gap" Hojalyk Jemgyýeti Türkmenistanda ilkinjilerden biri bolup PET preforma öndürmäge başlady. Biziň önümlerimiz Türkmenistanyň we Halkara standartlaryna gabat gelýär. 2012-nji ýylda Dünýä standartyna gabat gelýän öňde baryjy Germaniýanyň kompaniýasy bolan «SGS» ISO 9001:2008 we 2012-nji ýylda Dünýä belli bolan Coca-Cola kompaniýasyndan "Hili gowy" diýlip atlandyrlan sertifikatlaryny aldy. Häzirki wagtda "Ak-Gap" H.J. Türkmenistandaky Coca-Cola kompaniýasyny we Türkmenistanymyzyň ýerli alkogolsyz suw öndürýän Arçabil, Arçalyk, Ak-ýol, Tolkun, Galkyn, Kristal zawodlaryny şu güne çenli üpjün edip gelýär.

Clients worked with us

They are happy to have been worked with us